Arif Bayırlı's picture

İTÜ Bilim Merkezi Galileo Öğretmen Eğitimi Programı

Etkinlik Tarihi: 

Cuma, 20 Eylül 2013 - Pazar, 22 Eylül 2013

Şehir: 

  • İstanbul

Katılımcı sayısı: 

26

Etkinlik Bilgileri: 

İTÜ Bilim Merkezi ve Gökyüzü Gönüllüleri’nin ortak olarak düzenlediği "Galileo Öğretmen Eğitimi Programı", 20-22 Eylül 2013 tarihlerinde İTÜ Taşkışla Kampüsü Bilim Merkezinde gerçekleştirildi. Üç gün süren etkinliğe Fen Bilgisi ve Fizik Öğretmenliği ağırlıklı olmak üzere çeşitli branşlardan öğretmenler ve astronomi eğitimiyle ilgilenen gönüllüler katıldılar. Etkinlik ayrıca, bunun öncesinde Galileo Öğretmen Eğitimi Programına katılmış iki Galileo Öğretmeni'nin(Emel Yılmaz ve Arif Bayırlı) düzenlediği (diğer üç Galileo Öğretmeninin -Semih Çakmak, Nuray Saatçioğlu, Ali Atasever- desteğiyle) ilk "Galileo Öğretmen Eğitimi Programı" olma özelliğine sahiptir.

Etkinlik, ilk gün İTÜ Bilim Merkezi Müdürü Sn. Murat Çakan ve Sabancı Üniversitesi’nden Sn. Defne Üçer Şaylan'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Galileo Öğretmen Ağı tanıtılarak, yapılan eğitimlerin amacı ve ileriye dönük kazanımlar üzerinde duruldu. Ardından üç günlük programı tanıtan ve temel kavramlar üzerinde durulan "Astronomiye Giriş" sunumu yapıldı. Ardından Gök Atlasları dağıtılıp, temel kullanım ve gökyüzünde yön ve takımyıldızları bulmak için gerekli bilgiler verildi. Akşam için planlanan "çıplak gözle gözlem", hava kapalı olduğu için yapılmadı; yerine Stellarium ile sanal bir gözlem yapıldı.

İkinci gün, etkinliğin içerik olarak en dolu günüydü. Sabah Sabancı Üniversitesi’nden Sn. Atakan Gürkan tarafından "Gökyüzünde Hareket" adlı iki saatlik bir oturum gerçekleştirildi. Dünya'nın kendi ekseni etrafında ve Güneş etrafındaki hareketleri nedeniyle gökyüzünde gerçekleşen değişimleri, Ay'ın hareketi ve evreleri, Güneş'in yıl boyunca gökyüzündeki hareketini hep beraber incelendi. Ardından "Stellarium ve Celestia" oturumlarında, gökyüzü simulasyonu iki program incelendi. Gökyüzündeki cisimleri istenilen tarih ve yerden nasıl gözlenebileceğini gösteren Stellarium programı arayüzü detaylı bire şekilde incelendi ve sabahki oturumda anlatılan bazı hareketlerin simulasyonu yapıldı. Ayrıca ders ortamında kolaylıkla kullanılabilecek "Celestia" programının tanıtımı ve basit komutlarla gezintiler ve temel "script" yazma uygulamaları yapıldı.

İkinci gün öğleden sonra, "Evrende Ne Var?" başlıklı konuşma ile devam etti ve "Takımyıldızlar ve Güneş Sistemi", "Yıldız Evrimi" ve "Kozmoloji" alt başlığıyla üç oturum gerçekleştirildi. Özellikle içerik 7. ve 11. sınıf müfredatlarındaki astronomi konularıyla paralel olduğu için katılımcılar için oldukça etkili oldu. Ardından "İnteraktif Astronomi" oturumunda, internet ortamında ulaşılabilir program ve arayüzler ile katılınabilecek çeşitli astronomi projeleri tanıtıldı. Bu başlık altında SETI@Home, GalaxyZoo, Gloria Project ve SalsaJ kısaca tanıtıldı. Gün sonunda GLORIA Project dahilinde, Kanarya Adaları'nda bir Güneş Teleskobu'na uzaktan bağlanarak Güneş lekeleri fotoğrafları çekildi. Günün son sunumu, "Basit Gözlem Aletleri" ile dürbün ve teleskopların çalışma prensiplerinden bahsedip, okullarına gözlem aleti almak isteyenler için yol gösterici konular tartışıldı. Akşam teleskop, dürbün ve lazerlerle takımyıldızı, Ay ve çift yıldız gözlemleri yapıldı.

Üçüncü gün, uygulama ağırlıklı özellikle müfredata yönelik çalışmalara ayrıldı. Sabah "Bilim Eğitiminde Astronomi" oturumunda çeşitli kırtasiye aletleriyle derslerde yapılabilecek basit etkinlikler uygulamalı olarak katılımcılar tarafından yapıldı. Ardından "Müfredatta Astronomi" çalışması ile öğretmenlerle karşılıklı, ders kitapları ve kazanımlar listeleri üzerinden ders içeriklerini zenginleştirecek öneriler, kaynaklar paylaşılıp, tartışıldı. Günün sonunda katılımcıların gruplar halinde bir buçuk saat çalışarak ortaya bir sınıf ya da kulup etkinliği, gözlem planı ya da proje önerisi senaryosu oluşturulması istendi ve ardından her bir grup yaptığı çalışmayı tüm katılımcılarla paylaşıp değerlendirmeye geçildi. İTÜ Bilim Merkezi Müdürü Sn. Murat Çakan tarafından kapanış gerçekleştirilerek katılımcılara sertifikaları verildi. Son gün akşamı katılmcıların da katkısıyla Halk Gözlemi gerçekleştirildi. 100 kişilik bir grup ile Planetaryum gösterimi ve Ay gözlemi gerçekleştirildi.

İzlenimler: 

Etkinlik üç güne yayılmış, içerik olarak oldukça yoğun bir programdı ve katılımcıların başından sonuna kadar katılımları ve katkıları programın verimliliğini oldukça arttırdı. İçeriğin müfredata paralel veya müfredatla ilişkili olması katılımcılar için oldukça yararlı oldu. Gündüz sunumların yanında, teleskoplarla Güneş ve gece gökyüzü gözlemleri kesinlikle programı bütünleyen bir özelliğe sahip. Uzaktan teleskop bağlantısı ile yapılan Güneş Gözlemi katılanların büyük ilgisini çekti. "İnteraktif Astronomi" başlığı altında yapılan sunumda tanıtılan projeler öğretmenler tarafından büyük ilgi gördü ve ileride bu projelere dair birer günlük çalıştay planları gündeme alındı.

Etkinliği düzenleyen diğer üyeler: 

Arif Bayırlı
Emel Yılmaz
Nuray Saatçioğlu Uygur
Ali Atasever
Semih Çakmak
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Fotoğraflar